Rolfin s.r.o
Šaľa, Družstevná 5
- pokládna zámkovej dlažby

- rekonštrukcie stavieb

- ploty a plotové systémy

- zemné a výkopové práce
- doprava nákladnými vozidlami

- štrkopiesky

- prenájom stavebných strojov
      Firma Rolfin s.r.o. zabezpečuje dopravu nákladnými vozidla s vlastným vozovým parkom. Okrem toho Vám ponúka prenájom malých stavebných strojov a dodávku štrkopieskov.
      Naše vozidlá môžete využiť na dovoz stavebného materiálu, zeminy pri úprave terénnych prác a pod.

Jednotlivé sadzby prepravy konkrétnymi vozidla nájdete v našom cenníku.